Marie-Louise Engelen

Bestuurslid

Als mei 68’er voel ik mij nog best jong maar er kan een dag komen dat het allemaal wat minder vlot begint te gaan.
We zijn met velen ‘de babyboomers’ en Het Heuvelheem met zijn ellenlange wachtlijst zal geen oplossing kunnen bieden voor iedereen.  
Zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven waar men elkaar kent, eventueel met ondersteuning is de wens van de meeste senioren.
Eenzaamheid, vaak door het verlies van een partner of ziekte kan een tijdelijke opvang noodzakelijk maken en dan kunnen woonzorggemeenschappen waar men begeleid kan wonen of, zoals men het in Nederland noemt overgangswonen soms heel nuttig zijn om een moeilijke periode te overbruggen.
De enige manier om lang te leven is oud worden